Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Zijn en Zen werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Zijn en Zen geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

Zijn en Zen biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

Zijn en Zen is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.

Zijn en Zen verschaft informatie op haar website, aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent.

Zijn en Zen kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website.

Zijn en Zen zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Zijn en Zen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

De inhoud van deze website (www.zijnenzen.nl) , waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.